Versiune 2/ Decembrie 2015 - Planul de Management

Versiune 2/ Decembrie 2015 -“Planul de mangement integrat pentru ariile protejate Podişul Hârtibaciului ROSPA 0099, Sighişoara Târnava Mare ROSCI0227, Pădurea de stejar şi gorun de la Dosul Fînațului ROSCI0144, Pădurea de stejar şi gorun de pe Dealu Purcăretul ROSCI0143, Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu ROSCI0132, Rezervaţia Naturală “Stejarii seculari de la Breite Municipiul Sighisoara, “Canionul Mihăileni”, “Rezervația de stejar pufos”, sat Criș”, în vederea emiterii avizului de mediu.

Versiune 2/ Decembrie 2015

Anexele aferente pot fi solicitate la cerere.