Versiune 2/ August 2015 - Plan de management

Asociația WWF Programul Dunăre Carpați România cu sediul în București, Str. Dumitru Zosima nr. 38, Sect.1.,  anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare pentru “Planul de mangement integrat pentru ariile protejate Podişul Hârtibaciului ROSPA 0099, Sighişoara Târnava Mare ROSCI0227, Pădurea de stejar şi gorun de la Dosul Fînațului ROSCI0144, Pădurea de stejar şi gorun de pe Dealu Purcăretul ROSCI0143, Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu ROSCI0132, Rezervaţia Naturală “Stejarii seculari de la Breite Municipiul Sighisoara, “Canionul Mihăileni”, “Rezervația de stejar pufos”, sat Criș”, în vederea emiterii avizului de mediu.

Publicul poate consulta prima variantă a planului la sediul APM Sibiu, Str. Hipodromului, nr. 2A, în zilele de luni până vineri, între orele 8-16.

Comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu, Hipodromului, nr. 2A, până la data de 03.11.2015.

Versiune 2 – August 2015 – Plan de management. Anexele aferente pot fi solicitate la cerere.