Despre zonă » Comunități locale

Aria proiectului este de 267.438 ha, cu o populaţie de circa 90.000 locuitori, repartizată în 44 de comune de pe teritoriul a 3 județe (Sibiu, Brașov și Mureș).

Din punct de vedere al folosirii terenurilor, situaţia este următoarea: teren arabil, păşuni, fâneţe, livezi, pădure, cursuri de apă, teren neproductiv, vii. Conform datelor extrase din harta CORINE LANDCOVER s-au estimat următoarele: zone urbane - 5.561 ha, suprafeţe agricole - 155.779 ha, pădure- 88.073 ha, tufarişuri - 15.799 ha, zone umede - 1.492 ha, râuri - 449. Proprietăţile sunt majoritar proprietăţi private - peste 75%.

Astfel, populația trăiește din activități agricole, dar și din turism și exploatarea pădurilor. Întrucât trăiesc într-o zonă cu înaltă valoare naturală, localnicii au o serie de beneficii denumite în termeni de specialitate „servicii de mediu”: oportunitatea de a obține produse alimentare superioare din punct de vedere al calităților nutritive și al gustului, datorită unui sol sănătos; oportunitatea de a-și diversifica activitatea economică prin dezvoltarea de servicii de eco și agroturism; beneficii pentru sănătate, prin traiul într-o zonă nepoluată, cu resurse de apă și aer curat; siguranța împotriva inundațiilor și a secetelor oferite de păduri și zonele umede. Zona livrează însă beneficii – servicii de mediu sau bunuri publice - și dincolo de comunitățile locale, concretizate în produse alimentare sănătoase sau oportunități de călătorie și recreere.

În ciuda acestor beneficii, există o multitudine de amenințări sau chiar probleme care pun presiuni sau afectează patrimoniul natural. Menționăm: absenţa instruirii care să-i ajute pe producători să acceseze piețele de desfacere naționale și să obţină preţuri corecte pentru produsele lor și absenţa pieţei de desfacere locale pentru produse (ceea ce face ca exploatarea terenurilor să nu fie rentabilă), capacitatea slabă a micilor agricultori de a obţine sau gestiona subvenţiile de agro-mediu sau de dezvoltare rurală (procesare alimentară) disponibile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. În situl Natura 2000 Sighişoara-Târnava Mare există aproximativ 5.000 de mici gospodării, dar aproape niciunul dintre localnici nu reuşeşte să-şi administreze gospodăria în profit.

Pe scurt, ameninţarea principală o constituie starea precară a economiei (agricole) locale, ceea ce a condus și conduce la migrarea populaţiei (a tinerilor în special) din mediul rural, la abandonarea terenurilor, intensificarea agriculturii sau schimbarea folosinței terenurilor (de pildă, folosirea pajiștilor pentru păşunatul intensiv al ovinelor, şi nu ca fâneţe, cum ar cere de fapt caracteristicile lor naturale). Deoarece biodiversitatea zonei este dependentă de metodele tradiţionale de utilizare a terenului, modificarea folosirii terenurilor va avea ca efect degradarea biodiversităţii şi pierderea multor specii de floră şi faună ameninţate.