Despre proiect » Obiective și rezultate

Scopul general al proiectului este:

Realizarea cadrului necesar pentru un management corespunzător al terenurilor şi activităţilor din SPA (situri de importanță avifaunistică) şi SCI-uri (situri de importanță comunitară), în vederea conservării speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi naţional, şi asigurarea condiţiilor minime necesare finanţărilor din fonduri europene atât ca plăţi compensatorii dar şi pentru implementarea planurilor şi proiectelor de dezvoltare durabilă a comunităţilor locale.

Obiective specifice:

 1. Inventarierea speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi realizarea bazei de date pentru fundamentarea managementului SPA şi SCI-urilor
 2. Realizarea planului de management integrat pentru SPA şi SCI-uri incluse în proiect
 3. Sprijinirea autorităţilor locale, a proprietarilor / administratorilor de terenuri să implementeze măsurile de management pentru menţinerea stării de conservare a habitatelor şi speciilor
 4. Realizarea unui minim de infrastructură turistică pentru uz public orientată spre protecţia şi gestionarea siturilor Natura 2000 din zona Hârtibaciu-Târnava Mare
 5. Informarea şi conştientizarea comunităţilor locale pentru creşterea implicării acestora în managementul siturilor Natura 2000 şi promovarea zonei 
 6. Creşterea capacităţii instituționale de coordonare şi de management al siturilor Natura 2000 incluse în proiect

Rezultatele importante obținute până acum în cadrul proiectului sunt:

 • realizarea metodologiilor de inventariere și cartare pentru 65 de specii (28 de păsări, 5 mamifere, peste 7 amfibieni și 3 reptile, 15 nevertebrate, 7 specii de plante) şi 21 tipuri de habitate
 • realizarea unui raport cu privire la folosinţa terenurilor, tendințe de management al terenurilor, structura proprietăţii, administratori (asociaţii) şi ameninţările / presiunile asupra speciilor şi habitatelor de interes comunitar din siturile incluse în proiect
 • realizarea strategiei de vizitare a zonei, pentru o dezvoltare integrată și responsabilă a turismului în zonă, inclusiv o propunere tehnică a unui sistem de semnalizare
 • 1 studiu privind gradul de informare și înțelegere al cetățenilor cu privire la siturile Natura 2000
 • 1 studiu privind beneficiile socio-economice ale includerii zonei Hârtibaciu – Târnava Mare – Olt în rețeaua ecologică Natura 2000
 • realizarea de materiale de informare, precum foi informative (publicația Gazeta Natura 2000 distribuită local la fiecare 3 luni), calendare de perete, agende, orare şcolare, flyere și afișe cu prezentarea zonei
 • organizarea de întâlniri cu agricultori pentru informarea lor cu privire la ariile protejate din zonă, oportunități de marketing pentru produsele alimentare, măsurile publice de suport pe care le pot accesa pentru continuarea practicilor de agricultură tradiționale
 • realizarea unui pachet (kit) educațional despre siturile Natura 2000 și distribuirea lui la școlile din zonă, realizarea de cursuri de informare pentru 15 cadre didactice și organizarea unor concursuri interșcolare
 • crearea brandului local Transylvanian Highlands