Despre proiect

Zona proiectului, Foto Bob GibbonsProiectul se numeşte „Pentru Natură şi Comunităţi Locale-Bazele unui management integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” şi este finanţat de Programul Operaţional de Mediu - POS Mediu, prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Se derulează în perioada martie 2011 – februarie 2015 și este implementat de WWF-România, în parteneriat cu Fundaţia ADEPT, Fundaţia Mihai Eminescu Trust, Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Sibiu și Ecotur Sibiu.

Scopul general al proiectului este:

Realizarea cadrului necesar pentru un management corespunzător al terenurilor şi activităţilor din SPA (situri de importanță avifaunistică) şi SCI-uri (situri de importanță comunitară), în vederea conservării speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi naţional, şi asigurarea condiţiilor minime necesare finanţărilor din fonduri europene atât ca plăţi compensatorii dar şi pentru implementarea planurilor şi proiectelor de dezvoltare durabilă a comunităţilor locale.


Activitățile mai importante incluse în proiect sunt:

  • inventarierea speciilor și habitatelor din zona Hârtibaciu – Târnava Mare - Olt
  • elaborarea unei strategii de vizitare a zonei care va ajuta comunităţile locale să înţeleagă cum pot obţine profit din turism şi cum pot valorifica un brand local pentru produsele şi serviciile lor
  • activități educaționale (concursuri și tabere pentru elevii din zonă) și activități de informare a agricultorilor privind traiul și beneficiile economice prezentate de ariile protejate
  • elaborarea unui plan integrat de management al întregii zone, cu măsuri de conservare și soluţii pentru dezvoltarea durabilă a zonei, prin consultarea reprezentanților comunităților locale (autorități publice, ONG-uri, grupuri de acțiune locală)