Natura 2000 – dascăl pentru dascăli, de la local la național

București, 17.12.2014 - Pachetul educativ Natura 2000 elaborat în cadrul celui mai mare proiect de conservare al organizației WWF-România a ajuns în școli din mai multe zone ale țării, pentru informarea cadrelor didactice cu privire la speciile și habitatele de interes european (Natura 2000) și pentru prezentarea unor activități și metode testate de predare/transmitere a acestor informații în rândul elevilor de gimnaziu.Activități în natură - amprenta ecologică. Copyright foto Grupul Milvus

Kit-ul a fost produs în anul 2012 și a stat la baza unui întreg proces educativ desfășurat de-a lungul a 3 ani în aria de proiect Podișul Hârtibaciului – Târnava Mare – Olt. Această zonă cuprinde 7 situri Natura 2000 și 3 arii protejate de interes național. Natura 2000 este cea mai mare rețea de arii protejate din lume, alcătuită din peste 26.000 de situri și ocupând aproximativ o cincime din suprafața Europei. Este o rețea de zone naturale ce adăpostesc un eșantion reprezentativ de specii sălbatice de floră și faună și de habitate importante și/sau vulnerabile. Țara noastră contribuie la această rețea cu 531 de situri ce acoperă circa 22.7% din suprafața țării.
 

Valoarea ecologică, culturală și socio-economică inestimabilă a rețelei Natura 2000 impune o bună cunoaștere de către comunități a ceea ce înseamnă, pentru a putea accesa anumite oportunități și pentru a avea motivația de a contribui la conservarea acesteia, în beneficiul lor și al naturii deopotrivă. Studiile efectuate sau comandate de WWF în Transilvania au arătat că nivelul de informare și de înțelegere cu privire la această rețea este slab, lucru care a determinat organizația să implementeze diverse activități, inclusiv educative, de natură să amelioreze această stare de fapt.

Pachetul educativ Natura 2000 cuprinde manualul „Natura – dascăl pentru dascăli. Metode educative pentru promovarea rețelei Natura 2000”, un CD cu prezentările în format Powerpoint a temelor abordate în manual și o serie de planșe cu fotografii ce ilustrează temele respective, pentru școlile ce nu dispun de dispozitive pentru proiectarea prezentărilor. Manualul descrie conceptele de dezvoltare durabilă, arii protejate, rețeaua Natura 2000, prezintă zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt din perspectiva patrimoniului natural, și abordează 12 teme printr-o parte teoretică și una practică – metode de predare, plus diferite jocuri adaptate la temă, pentru o mai bună asimilare şi sedimentare a noilor informaţii de către copii. Printre temele abordate amintim: păsările migratoare și păsările răpitoare din România și importanța lor în natură; CITES: Convenția Internațională privind Comerțul cu Plante și Animale Sălbatice; carnivore mari în România; amprenta ecologică – cum putem ocroti natura în oraș.
 

Pentru o mai largă răspândire a informațiilor și metodelor educative recomandate în manual, acesta a fost distribuit în școli din mai multe zone ale țării și a fost publicat și pe internet - acesta se poate accesa și descărca gratuit de la următorul link: http://www.natura2000transilvania.ro/despre-proiect/studii-si-publicatii/manual-natura-dascal-pentru-dascali.
 

Finală concurs interșcolar „Și eu fac parte din Natura 2000”, mai 2014. Copyright foto Grupul MilvusPe baza kit-ului Natura 2000 au fost organizate concursuri inter-școlare adresate tuturor școlilor din zonă (din 44 de comune), un ghid de jocuri educative și lecții interactive despre plante și animale, insecte, păsări sau habitate, precum și ieșiri în natură pentru testarea cunoștințelor dobândite și pentru apropierea copiilor de natură. Activitățile realizate au atins un număr semnificativ de profesori (aproape 400 de cadre didactice), elevi și indirect părinți și pot fi luate drept model de îmbunătățire și promovare a educației ecologice, cu accent pe Natura 2000, și de către alți adminstratori/custozi de situri Natura 2000 și de alte tipuri de arii protejate din țară. Dacă luăm, de pildă, cazul concursurilor școlare „Și eu fac parte din Natura 2000”, în cele două ediții anuale au participat 200 și respectiv 73 de echipe a câte 3 membri; deci în total 819 elevi au învățat și au făcut exerciții despre ariile protejate Natura 2000, amprenta ecologică a oamenilor, serviciile de mediu, subiecte de cultură generală din domeniul biologiei și protecției naturii, identificarea speciilor, matematica aplicată în biologie; s-au documentat cu privire la datini locale și credințe populare și au fost implicați în activități practice precum numărarea anumitor cuiburi de păsări din localitate, fabricarea unor hrănitoare și scorburi artificiale, etc.


Kit-ul Natura 2000, precum și întregul proces educativ ce a urmat a fost dezvoltat și coordonat de către Asociația „Grupul Milvus” în cadrul proiectului WWF „Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt”. Judith Delia Papp, coordonatorul activităților de educație din partea Grupului Milvus a afirmat următoarele: „Credem că educația ecologică e la fel sau poate chiar mai importantă decât alte elemente din învățământ. Așa cum unii pedagogi pun mare accent pe cunoașterea și păstrarea obiceiurilor și tradițiilor, la fel de mare accent ar trebui să se pună și pe cunoașterea valorilor naturale ce ne înconjoară. Acest pachet educativ vine în ajutorul pedagogilor care doresc să-și educe elevii să aibă respect pentru natură. Deși kit-ul a ajuns foarte greu la tipografie, efortul a meritat să fie depus. Pachetul educativ s-a bucurat de un mare succes atât în zona proiectului, cât și în alte zone ale Transilvaniei. Iar la finele acestui an, publicațiile au ajuns și în capitală, unde cu ocazia unei sesiuni de informare, peste 70 de pedagogi interesați de educație ecologică au beneficiat de acest material vast”.


Proiectul „Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” are o valoare de 12.652.463 lei și este finanţat de Programul Operaţional de Mediu - POS Mediu, prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Acesta este implementat în perioada martie 2011 – februarie 2015 de către WWF-România, în parteneriat cu Fundaţia ADEPT, Fundaţia Mihai Eminescu Trust, Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Sibiu și Ecotur Sibiu.


Mai multe informații despre proiect se pot găsi pe website-ul www.natura2000transilvania.ro.Pentru mai multe informaţii, vă rugăm contactaţi:
Florentina Florescu, Manager de Proiect, WWF- România, fflorescu@wwfdcp.ro, tel.0730.098.103
Mara Cazacu, Specialist Comunicare, WWF-România, mcazacu@wwfdcp.ro, tel. 0736.098.723


Despre WWF (World Wide Fund for Nature)

Înfiinţată în anul 1961, WWF este una dintre cele mai importante organizaţii internaţionale care derulează proiecte pentru conservarea naturii, în peste 100 de ţări. Misiunea WWF la nivel global este să oprească degradarea mediului înconjurător şi să construiască un viitor în care oamenii trăiesc în armonie cu natura. Mai multe detalii la: www.wwf.ro.